WZORY WNIOSKÓW:

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica

LINK DO DOKUMENTU

AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica" na lata 2020-2024.

LINK DO DOKUMENTU

Pismo przewodnie Ministerstwa Edukacji  do Kuratorów 

LINK DO DOKUMENTU

Pismo przewodnie RM

LINK DO DOKUMENTU
Początek strony