Aktywna Tablica
2024

Program dofinansowania

szkół na lata 2020 - 2024

Dofinansowanie szkół

Edycja progamu

na rok 2024

Szkoły
podstawowe
i ponadpodstawowe

Dla liceów, techników,

szkół brażowych...

 • 01
  Aktywna Tablica
  2024
 • 02
  Dofinansowanie szkół
 • 03
  Szkoły
  podstawowe
  i ponadpodstawowe

Coraz więcej
za tę samą
kwotę

W tym roku nasza oferta opiera się o najnowszą linie monitorów eBoard o coraz większych przekątnych ekranu. Duży monitor sprawdza się w większych salach i dociera do większej liczby uczniów.
Image
Image

Kolejna edycja Programu Rządowego Aktywna Tablica

W 2024 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Czym jest

Aktywna Tablica?

Program Aktywna Tablica zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w skład którego wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).

Warunki jakie musi spełniać placówka

1. Co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania per jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router.

2. W zależności od liczby interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jeden wnioskowany monitor.

3. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

4. Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Harmonogram

15 maja 2024

Wnioski

Termin składania wniosków

15 maja 2024

30 maja 2024

Organy prowadzące szkoły

Termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły

30 czerwca 2024

Rozpatrywanie wniosków

Termin ropzatrywania wniosków przez wojewodów i ministrów

30 czerwca 2024

31 sierpnia 2024

Przekazywanie środków

Termin przekazywania środków organom prowadzącym szkoły

Do końca roku budżetowego

Wykorzystanie środków

Wykorzystanie wspacia finansowego

Do końca roku budżetowego

Image
© 2024 Tablica Aktywna.

Jesteś zaintersowany? Napisz do nas